Colt Navy 1861


 

 

Civilian Navy 1861, geproduceerd in 1862. 

 

Opvallende Colt Navy 1861.

Volledig nummergelijke Navy 1861, op de wedge na, die ongenummerd is. De cylinder scene is grotendeels zichbaar, ondanks dat deze "often very light on this model" (Flayderman) is. Zilver op de gard en strap is nog net van voor het elektrolyse tijdperk en bijzonder mooi intact.

Deze Navy heeft een paar kenmerken die hem uniek maken en de nodige vragen oproepen.

Onder de serienummers op loop, frame en straps staat een 2, evenals op de achterkant van de loop en links op de trekkerbeugel. Een eenduidige verklaring is niet bekend, alhoewel het ook op andere modellen een enkele keer wordt aangetroffen.

Dit exemplaar is met New York-loopadres en "brass straps" gemaakt voor de Amerikaanse markt, maar heeft toch Engelse proofs. Kennelijk is hij na de Burgeroorlog in Engeland terechtgekomen, maar hoe is onbekend.

Het laatste opvallende kenmerk: iemand in de fabriek heeft zich behoorlijk geërgerd bij het slaan van "36 CAL" op de trekkerbeugel. Dit gebeurde bij alle modellen en kalibers zonder uitzondering op de linker zijde. Om wat voor reden dan ook is er eerst "44 CAL" geslagen. Tot twee keer toe is geprobeerd daar "36 CAL" overheen te slaan, met een onleesbaar resultaat. Uiteindelijk heeft de persoon iets gedacht in de trant van: "@#%*... dan maar op de rechter kant hoor, ik weet het anders ook niet!"