Colt Navy 1851 


 

 

                                                                   Navy 1851 London 

 

NRA Very Fine, geproduceerd in Hartford 1866 voor de Engelse markt. London loopadres, London proofmarks, blued iron trigger guard en backstrap. Zeldzame, laat-4e model Navy. Geheel nummergelijk.

Dit is een voorbeeld van een zeer goede Colt Navy 1851.

Finish 60% of meer, met uitzonderlijk goede finish op trigger guard en backstrap. Case colours vrijwel volledig intact. Cylinder scene geheel zichtbaar. Werking is perfect. Ondanks wat deukjes en butsen in de grip is de originele vernis 95%.

Onder op de butt strap zijn de letters D.E.A. geslagen. De letters zullen niet staan voor Drug Enforcement Agency, maar wat ze wel betekenen is onbekend. 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                         Navy 1851 "Square Back" 

 

Een Second Model Colt Navy 1851 in zeer goede staat, eerste jaars productie, 1850. Case colors en finish 40% of meer rondom. Silver plating trigger guard 90%. Cylinder scene is perfect, inclusief "Engraved by W.L. Ormsby. New York." (zie foto). Geheel origineel en nummergelijk, op de wedge na (afkomstig van een nog iets vroegere Navy). Het nummer op de lever is nog dwars gestampt. Inspectiemerktekens B, T en Q. Bore en action zijn als nieuw.

De oorspronkelijke eigenaar van deze Navy had een Hollandse achternaam en was een afstammeling van een man die zich in 1708 vestigde in Kaap de Goede Hoop. Niet bekend is van welk VOC schip hij kwam. Dat jaar deden 22 schepen vanuit Europa en 16 vanuit Azië De Kaap aan en hij kan van elk schip gekomen zijn.

Vast staat dat een andere nakomeling van die man één van de leiders was van "De Grote Trek" en andere nakomelingen een grote rol speelden in de beide Boerenoorlogen. Tot op heden woont een groot aantal nakomelingen nog steeds verspreid over de Zuid-Afrikaanse Republiek.

Het is onduidelijk hoe de oorspronkelijke eigenaar deze Navy heeft verworven. De man is geboren en overleden in Zuid Afrika en was geen vriend van de Engelsen die in 1850 inmiddels de dienst uitmaakten. Overigens had Colt in dat jaar nog geen London Office, noch de London Factory, via welke route latere Pockets en Navies het land bereikten. Dit exemplaar heeft dan ook een New York loopadres en geen English proofmarks. 

Een Navy die nog veel interessante geschiedenis kan blootleggen bij verdere bestudering ervan. 

Update 23-09-2014: zie na foto's.

 

 

 

 

 

Inmiddels staat de huidige, Nederlandse eigenaar, in contact met een Zuid-Afrikaanse verzamelaar die deze Navy van 1978 tot 1996 in zijn bezit had.

Volgens de Zuid-Afrikaanse wapenwetgeving van 1969 is ook voor antieke wapens een soort vergunning of registratie nodig. Hieronder een foto en details van die registratie waarover de genoemde voormalige eigenaar beschikte. Alles in Engels en Afrikaner... 

Het kaliber op het formulier is dat van een Pocket, maar zolang alle stempels kloppen is het goed...